PREPRAVA TOVARU

Našim zákazníkom zabezpečujem obojsmernú prepravu okrem Talianska i do krajín ako Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Francúzko, Švédsko, Veľká Británia, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rusko …

Zákazníci majú na prepravu rôzne požiadavky, ktoré odzrkadľujú ich momentálne potreby.

Požiadavky si pozorne vypočujeme a následne na nich odpovedáme s čo najadekvátnejším riešením. Preto tam, kde je potrebné bezodkladné dodanie, organizujeme expresné prepravy napríklad dodávkami do 3,5t celkovej hmotnosti alebo 7,5t celkovej hmotnosti.

Tam kde je veľké množstvo tovaru, ponúkneme veľkoobjemové návesy alebo súpravy až do objemu 120 kubických metrov.

Pri požiadavke prepravy malého množstva tovaru, ponúkneme klientovi len časť úložného priestoru na vozidle a tak mu šetríme náklady. Pri všetkých prepravách ponúkame zákazníkom poradenstvo a snažíme sa ponúkať také riešenia kde je súlad medzi kvalitou a úspornosťou.

Destinácie:

Taliansko,Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko

Doprava - služby:

Preprava tovaru, dokládkové zásielky, celokamiónové zásielky, preskladnenie tovaru, poistenie tovaru

Dopravné prostriedky

Dodávky, autá do 7t,5t, kamióny, chladničky, 100cbm, 120cbm

Importy a exporty

Z krajín západnej Európy  uskutočňujeme prepravy na Slovensko ako i do susediacich štátov (Taliansko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko). Sme schopní realizovať celé balíky importných prepráv a prispôsobiť sa špecifikám a individuálnostiam Vašich potrieb.

Dokládkové zásielky

Zásielky prepravované formou dokládok alebo zberných služieb (LTL) s využitím všetkých dostupných kapacít prepravy:

dodávkové vozidlá s prepravnou kapacitou do 1,5t

vozidlá s prepravnou kapacitou 1,5-3t

vozidlá s prepravnou kapacitou 3,5-8t

veľkoobjemové súpravy do 120cbm

13,6m (MEGA) návesy 100cb,

iné kombinácie podľa dohody

Celokamiónové zásielky

Pri FTL zásielkach sme pre vás schopní previezť tovar s plnou kapacitou kamiónu a to až do hmotnosti 24 ton. Ponúkame prepravné kapacity s nasledovnými možnosťami:

plachtové kamióny
(textil, elektronika, bežný tovar, suroviny)

skriňové (izotermické) kamióny 
(potraviny a iný citlivý tovar)

chladiarenské kamióny
(chladený/vykurovaný tovar

Preskladnenie tovaru

Ponúkame Vám možnosť preskladnenia Vášho tovaru v  našich priestoroch. taktiež napríklad pri prekladaní tovaru – keď je možné optimalizovať náklady na prepravu tovaru kombináciou rôznych kapacít, či pri zberných službách, ako konsolidačný sklad.

Poistenie tovaru

Naša spoločnosť disponuje vlastným poistením zasielateľa v sume do 200,000 EUR, pričom poistenie je platné i pre škody spôsobené tretími stranami, teda prepravným partnerom.

Taktiež každý náš prepravný partner disponuje poistením CMR, pričom ich platnosť kontrolujeme pri zadaní každej zásielky. V prípade, že má klient záujem o extra pripoistenie jeho zásielky, radi poskytneme cenovú kalkuláciu pripoistenia, ktoré kryje i iné poistné riziká ako poistenie CMR či poistenie zasielateľa. (manipulácia s tovarom pri nakládke/vykládke, krádež, atď) Pri prípadnej škode potom je poistné plnenie poukázané priamo na Vás, teda vlastníka zásielky.

Radi Vám urobíme cenovú kalkuláciu pripoistenia Vašej zásielky, potrebné sú informácie o mieste vyzdvihnutia/doručenia, kvantite a hodnote danej zásielky.